Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

แจกเพลง MIDI Karaoke ncn nick

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

อยู่ในขั้นทดลอง

แจก ฟรี เพลงรายเดือน Midi Nick Ncn KaraOk Proplus All In One Karaoke
(กำลังทดลอง Blog นะครับ คือว่าเพิ่งทำครั้งแรก)
 <img src=http://www.bloggang.com/emo/emo15.gif>ให้ใช้เฉพาะในครอบครัวเท่านั้น
ลองดูนะครับ เพลงสำหรับ Nick Ncn Proplus All In One Karaoke
เพลงเดือน 2007-06 ไป Load เอานะ ที่นี่(ยังทำลิ้งค์ไม่ป็น)
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C5468RI3UX9VXF[42QQ[KU[UM
เพลงเดือน 2007-07-08 ไป Load เอานะ ที่นี่
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C54689T3K[6KNXJV6SJMRKY6S
เพลงเดือน 2007-09 ไป Load เอานะ ที่นี่
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C54683FXBUYX8F1S6RCMYH4FC
เพลงเดือน 2007-10-11 ไป Load เอานะ ที่นี่
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C5468BU2PO4ZCPY6MRNPRA6RF

ช่วยแนะนำวิธีวาง Link ด้วย หรือจะแนะนำติชมอะไรก็ได้ ยินดีรับฟังครับ

จาก Link Download ที่ให้ไว้ ไปดูมาแล้วทั้งหมด Load กันไปแล้ว 1,300 กว่าครั้ง
ดีครับ คงได้ร้องเพลงกันสนุกกันนะครับ

Advertisements

History of the automobile

History(From Wikipedia)
Main article: History of the automobile
Although Nicolas-Joseph Cugnot is often credited with building the first self-propelled mechanical vehicle or automobile in about 1769, this claim is disputed by some, who doubt Cugnot’s three-wheeler ever ran, while others claim Ferdinand Verbiest, a member of a Jesuit mission in China, built the first steam powered car around 1672.[3][4] In either case François Isaac de Rivaz, a Swiss inventor, designed the first internal combustion engine which was fuelled by a mixture of hydrogen and oxygen and used it to develop the world’s first vehicle to run on such an engine. The design was not very successful, as was the case with Samuel Brown, Samuel Morey, and Etienne Lenoir who each produced vehicles powered by clumsy internal combustion engines.[5]
In November 1881 French inventor Gustave Trouvé demonstrated a working three-wheeled automobile. This was at the International Exhibition of Electricity in Paris.[6]
An automobile powered by an Otto gasoline engine was built in Mannheim, Germany by Karl Benz in 1885 and granted a patent in January of the following year under the auspices of his major company, Benz & Cie. which was founded in 1883.
Although several other German engineers (including Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, and Siegfried Marcus) were working on the problem at about the same time, Karl Benz is generally acknowledged as the inventor of the modern automobile.[5] In 1879 Benz was granted a patent for his first engine, designed in 1878. Many of his other inventions made the use of the internal combustion engine feasible for powering a vehicle and in 1896, Benz designed and patented the first internal combustion flat engine.
Approximately 25 Benz vehicles were built and sold before 1893, when his first four-wheeler was introduced. They were powered with four-stroke engines of his own design. Emile Roger of France, already producing Benz engines under license, now added the Benz automobile to his line of products. Because France was more open to the early automobiles, more were built and sold in France through Roger than Benz sold in Germany.
Daimler and Maybach founded Daimler Motoren Gesellschaft (Daimler Motor Company, DMG) in Cannstatt in 1890 and under the brand name, Daimler, sold their first automobile in 1892. By 1895 about 30 vehicles had been built by Daimler and Maybach, either at the Daimler works or in the Hotel Hermann, where they set up shop after falling out with their backers. Benz and Daimler seem to have been unaware of each other’s early work and worked independently.
Daimler died in 1900 and later that year, Maybach designed a model named Daimler-Mercedes, special-ordered by Emil Jellinek. Two years later, a new model DMG automobile was produced and named Mercedes after the engine. Maybach quit DMG shortly thereafter and opened a business of his own. Rights to the Daimler brand name were sold to other manufacturers.
Karl Benz proposed co-operation between DMG and Benz & Cie. when economic conditions began to deteriorate in Germany following the First World War, but the directors of DMG refused to consider it initially. Negotiations between the two companies resumed several years later and in 1924 they signed an Agreement of Mutual Interest valid until the year 2000. Both enterprises standardized design, production, purchasing, sales, and advertising—marketing their automobile models jointly—although keeping their respective brands. On June 28, 1926, Benz & Cie. and DMG finally merged as the Daimler-Benz company, baptizing all of its automobiles Mercedes Benz honoring the most important model of the DMG automobiles, the Maybach design later referred to as the 1902 Mercedes-35hp, along with the Benz name. Karl Benz remained a member of the board of directors of Daimler-Benz until his death in 1929.
In 1890, Emile Levassor and Armand Peugeot of France began producing vehicles with Daimler engines, and so laid the foundation of the motor industry in France. The first American car with a gasoline internal combustion engine supposedly was designed in 1877 by George Selden of Rochester, New York, who applied for a patent on an automobile in 1879. In Britain there had been several attempts to build steam cars with varying degrees of success with Thomas Rickett even attempting a production run in 1860.[7] Santler from Malvern is recognized by the Veteran Car Club of Great Britain as having made the first petrol-powered car in the country in 1894[8] followed by Frederick William Lanchester in 1895 but these were both one-offs.[8] The first production vehicles came from the Daimler Motor Company, founded by Harry J. Lawson in 1896, and making their first cars in 1897.[8]
In 1892, German engineer Rudolf Diesel got a patent for a “New Rational Combustion Engine”. In 1897 he built the first Diesel Engine.[5] In 1895, Selden was granted a United States patent(U.S. Patent 549,160 ) for a two-stroke automobile engine, which hindered more than encouraged development of autos in the United States. Steam, electric, and gasoline powered autos competed for decades, with gasoline internal combustion engines achieving dominance in the 1910s.
Although various pistonless rotary engine designs have attempted to compete with the conventional piston and crankshaft design, only Mazda‘s version of the Wankel engine has had more than very limited success.
Production
The large-scale, production-line manufacturing of affordable automobiles was debuted by Ransom Olds at his Oldsmobile factory in 1902. This concept was then greatly expanded by Henry Ford, beginning in 1914.
As a result, Ford’s cars came off the line in three minute intervals, much faster than previous methods, increasing production by seven to one (requiring 12.5 man-hours before, 1 hour 33 minutes after), while using less manpower.[9] It was so successful, paint became a bottleneck. Only Japan black would dry fast enough, forcing the company to drop the variety of colors available before 1914, until fast-drying Durco lacquer was developed in 1926.[10] In 1914, an assembly line worker could buy a Model T with four months’ pay.[11]
Ford’s complex safety procedures—especially assigning each worker to a specific location instead of allowing them to roam about—dramatically reduced the rate of injury. The combination of high wages and high efficiency is called “Fordism,” and was copied by most major industries. The efficiency gains from the assembly line also coincided with the take off of the United States. The assembly line forced workers to work at a certain pace with very repetitive motions which led to more output per worker while other countries were using less productive methods.
Ford at one point considered suing other car companies because they used the assembly line in their production, but decided against, realizing it was essential to creation and expansion of the industry as a whole.
In the automotive industry, its success was dominating, and quickly spread worldwide. Ford France and Ford Britain in 1911, Ford Denmark 1923, Ford Germany 1925; in 1921, Citroen was the first native European manufactuer to adopt it. Soon, companies had to have assembly lines, or risk going broke; by 1930, 250 companies which did not had disappeared.[12]
Development of automotive technology was rapid, due in part to the hundreds of small manufacturers competing to gain the world’s attention. Key developments included electric ignition and the electric self-starter (both by Charles Kettering, for the Cadillac Motor Company in 1910-1911), independent suspension, and four-wheel brakes.
Ford Model T, 1927, regarded as the first affordable automobile
Since the 1920s, nearly all cars have been mass-produced to meet market needs, so marketing plans have often heavily influenced automobile design. It was Alfred P. Sloan who established the idea of different makes of cars produced by one company, so buyers could “move up” as their fortunes improved.
Reflecting the rapid pace of change, makes shared parts with one another so larger production volume resulted in lower costs for each price range. For example, in the 1930s, LaSalles, sold by Cadillac, used cheaper mechanical parts made by Oldsmobile; in the 1950s, Chevrolet shared hood, doors, roof, and windows with Pontiac; by the 1990s, corporate drivetrains and shared platforms (with interchangeable brakes, suspension, and other parts) were common. Even so, only major makers could afford high costs, and even companies with decades of production, such as Apperson, Cole, Dorris, Haynes, or Premier, could not manage: of some two hundred carmakers in existence in 1920, only 43 survived in 1930, and with the Great Depression, by 1940, only 17 of those were left.[13]
In Europe, much the same would happen. Morris set up its production line at Cowley in 1924, and soon outsold Ford, while beginning in 1923 to follow Ford’s practise of vertical integration, buying Hotchkiss (engines), Wrigley (gearboxes), and Osberton (radiators), for instance, as well as competitors, such as Wolseley: in 1925, Morris had 41% of total British car production. Most British small-car assemblers, from Autocrat to Meteorite to Seabrook, to name only three, had gone under.[14] Citroen did the same in France, coming to cars in 1919; between them and the cheap cars in reply, Renault‘s 10CV and Peugeot‘s 5CV, they produced 550000 cars in 1925, and Mors, Hurtu, and others could not compete.[15] Germany’s first mass-manufactured car, the Opel 4PS Laubfrosch (Tree Frog), came off the line at Russelsheim in 1924, soon making Opel the top car builder in Germany, with 37.5% of the market

Cakewalk Sonar

CAKEWALK SONAR 4 PRODUCER EDITION
Feb 1, 2005 12:00 PM, BY JASON BLUM

Cakewalk is one of the great success stories in the music-software business. With so much talk about Steinberg Cubase and Apple Logic these days, it’s easy to forget that this Boston-based company released some of the most successful PC-based sequencers ever, supplying music software to more than a million customers for nearly two decades. In fact, my very first PC-based sequencer was a Cakewalk product: Cakewalk 4.0 for DOS, an old text-based dinosaur that I ran on a 33MHz PC back in 1993.
Of course, an ancient DOS sequencer doesn’t seem all that impressive when you stack it against today’s studio-in-a-box behemoths, but the point is that Cakewalk has been around the block, and the company knows a thing or two about making music with computers — a reputation it has cemented with its latest flagship sequencer, Sonar 4. This new version includes a host of new features that make a great sequencer even better, offering work-flow improvements like enhanced key bindings and meter ballistics as well as major technology updates like track folders and the innovative SurroundBridge effects linker.
DIVE IN
When I cracked open the Sonar box, I was pleased to see a huge printed manual inside. Hard-copy manuals are a rare beast in these days of PDF files and online help systems, and one look at Sonar’s manual explains why the box is so heavy: It’s a massive 704-page tome that covers operating Sonar in great detail, and it does so in such a clear and concise fashion that it’s a wonder Cakewalk doesn’t charge extra for it.
The Sonar manual offers remarkable depth while remaining easy to understand and simple to navigate. If you’re not the sort who’s prone to crack open a three-pound book when you run into trouble, that’s okay because Sonar includes an online help file that’s a word-for-word replica of the printed material with some extra content not included in the book. The help file is broken down into the same chapters and sections and includes a comprehensive index and search utility that will put the answers to your toughest questions at your fingertips.
FIRST IMPRESSIONS
Sonar ships with two CDs: the install disc and a DVD of extra content. The setup is quite straightforward and doesn’t require any special dongles or online registration. If you have any VST plug-ins on your system, the installer will ask if you want to configure them for use in Sonar, but beyond that, the installation is a hands-off affair.
If you’ve ever used any of Cakewalk’s previous sequencers, chances are, you’ll feel right at home working with Sonar. I even recognized some of Sonar’s icons and menu options as stylistic holdovers from Cakewalk 3.0 for Windows! A few of Sonar’s tools, like Big Time and Piano Roll, are still recognizable from legacy Cakewalk products.

Electronic Musical Factory Reset

Electronic Musical Equipment Repairs
WARNING: Some factory reset procedures are “DESTRUCTIVE” !!! ALWAYS perform a backup *B-E-F-O-R-E* restoring factory presets !!!
Factory Reset Procedures
( manufacturers’ preset initializations )
Initialization
ALESIS
ADAT
HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON. { “DRUM ON” HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS
ADAT-LX-20
HOLD RECORD WHILE POWERING ON. { “DRUM ON” HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS
ADAT-XT
HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON. { “DRUM ON” HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS
ADAT-XT-20
HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON. { “DRUM ON” HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS
AI-2
HOLD STORE WHILE POWERING ON. { ADAT TAPE HEAD INFO WILL ALSO BE CLEARED. }
ALESIS
BRC
HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON.
ALESIS
D4
HOLD VOICE AND OUTPUT WHILE POWERING ON.
ALESIS
DM5
HOLD VOICE AND OUTPUT WHILE POWERING ON.
ALESIS
HR-16
HOLD ERASE, DELETE AND RECORD WHILE POWERING ON.
ALESIS
HR-16B
HOLD ERASE, DELETE AND RECORD WHILE POWERING ON.
ALESIS
M-20
HOLD PLAY AND RECORD WHILE POWERING ON. { “DRUM ON” HRS WILL NOT BE RESET. }
ALESIS
MIDIVERB 4
HOLD ‘D’ AND ‘PROG’ WHILE POWERING ON.
ALESIS
MIDIVERB III
HOLD STORE AND INT PROG WHILE POWERING ON.
ALESIS
MMT-8
HOLD ERASE, PAGE UP AND PAGE DOWN WHILE POWERING ON.
ALESIS
Q-20
SOFT RESET: HOLD PROGRAM AND COMPARE AND POWER ON. ( SETS GLOBAL TO DEFAULT, CLEARS EDIT BUFFER, LEAVES USER MEMORY INTACT. )
ALESIS
Q-20
HARD RESET: HOLD “PROGRAM”, “COMPARE” AND “-BLOCK” AND POWER ON. ( SETS ALL FUNCTIONS TO DEFAULT AND CLEARS USER MEMORY. )
ALESIS
QS6
HOLD KEYPADS ‘0’ AND ‘3’ WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS
QS6 KEYBOARD
HOLD KEYPADS ‘0’ AND ‘3’ WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS
QS7
HOLD KEYPADS ‘0’ AND ‘3’ WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS
QS8
HOLD KEYPADS ‘0’ AND ‘3’ WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS
QSR
HOLD BOTH SIDES OF “CURSOR” BUTTON WHILE POWERING ON.
ALESIS
QUADRASYNTH KBDS
HOLD DATA BUTTONS ‘1’ AND ‘4’ WHILE POWERING ON. ( CLEARS EDIT BUFFER ONLY; THERE IS NO HARD RESET. )
ALESIS
QUADRAVERB
HOLD BYPASS AND PROGRAM THEN POWER ON.
ALESIS
QUADRAVERB 2
SOFT RESET: HOLD PROGRAM AND COMPARE AND POWER ON. ( SETS GLOBAL TO DEFAULT, CLEARS EDIT BUFFER, LEAVES USER MEMORY INTACT. )
ALESIS
QUADRAVERB 2
HARD RESET: HOLD “PROGRAM”, “COMPARE” AND “-BLOCK” AND POWER ON. ( SETS ALL FUNCTIONS TO DEFAULT AND CLEARS USER MEMORY. )
ALESIS
QUADRAVERB GT
HOLD BYPASS AND PROGRAM WHILE TURNING ON THE POWER.
ALESIS
S4 SOUND MODULE
HOLD DATA BUTTONS ‘1’ AND ‘4’ WHILE POWERING ON. ( CLEARS EDIT BUFFER ONLY; THERE IS NO HARD RESET. )
ALESIS
S8 SOUND MODULE
HOLD DATA BUTTONS ‘1’ AND ‘4’ WHILE POWERING ON. ( CLEARS EDIT BUFFER ONLY; THERE IS NO HARD RESET. )
ALESIS
SR-16
HOLD PLAY AND ERASE WHILE TURNING ON POWER.
ALESIS
WEDGE
HOLD BYPASS AND PROG WHILE TURNING ON THE POWER.
ALESIS
X2 CONSOLE
HOLD ‘ALT’, ‘ERASE FWD’ AND ‘DEC’ WHILE POWERING ON. ( THIS IS SOFT RESET; FACTORY MUTE PARAMETERS WILL BE LOADED INTO MEMORY. )
ART
ALPHA
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
ALPHA 2.0
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
BCC
HOLD STORE, PARAMETER, AND VALUE BUTTONS + POWER ON.
ART
DRX
PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
DRX 2100
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
DRX 2100 SE
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
DST 820
PRESS PREAMP SELECT, PARAMETER SELECT, AND SAVE SIMULTANEOUSLY.
ART
DST 830
PRESS PREAMP SELECT, PARAMETER SELECT, AND SAVE SIMULTANEOUSLY.
ART
DST-4
PRESS DISTORTION SELECT, PARAMETER EDIT, AND SAVE SIMULTANEOUSLY.
ART
DST-EIGHTY/EIGHTY
PRESS DISTORTION SELECT, PARAMETER EDIT, AND SAVE BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
DXR ELITE
PRESS BANK, SOFT KEY, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
ECC
HOLD STORE, PARAMETER, AND VALUE BUTTONS + POWER ON.
ART
EFFECTS NETWORK
PRESS VALUE, SAVE, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
FXR ELITE
PRESS PRESET UP, DRY KILL, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
FXR ELITE II
PRESS MIX, STORE, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
MULTIVERB
PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 SIMULTANEOUSLY.
ART
MULTIVERB ALPHA SE
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
MULTIVERB EXT
PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 SIMULTANEOUSLY.
ART
MULTIVERB II
PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 SIMULTANEOUSLY.
ART
MULTIVERB III
PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
MULTIVERB LT
no factory reset, remove battery for more than 5 hours.
ART
MULTIVERB LTX
no factory reset, remove battery for more than 5 hours.
ART
NIGHT BASS
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
NITRO
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
PRO GATE
PRESS BYPASS, 8, AND SELECT SIMULTANEOUSLY.
ART
PROVERB
no factory reset. remove battery for more than 5 hours.
ART
PROVERB 200
no factory reset. remove battery for more than 5 hours.
ART
RXR ELITE
PRESS BANK, DRY KILL, AND BYPASS BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
SGE
HOLD PRESET DOWN, ADD EFFECT, AND MIDI/UTILITY WHILE POWERING ON.
ART
SGE MACH II
PRESS PRESET DOWN, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
SGX 2000
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
SGX 2000 EXPRESS
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
SGX LT
no factory reset, remove battery for more than 5 hours.
ART
SGX NIGHTBASS SE
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
SGX T2
PRESS PRESET, 0, AND 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY.
ART
X12
PRESS UP, 2, AND 5 PADS SIMULTANEOUSLY.
ART
X15 ULTRAFOOT
PRESS UP, 1, AND 5 PADS SIMULTANEOUSLY.
DIGITECH
DHP 33
PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, TURN EITHER DATA KNOB COUNTER-CLOCKWISE, THEN PRESS STORE.
DIGITECH
DHP 55
PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER EDIT, THEN LOAD.
DIGITECH
DSP 128
HOLD PARAMETER EFFECT AND SELECT, THEN POWER ON.
DIGITECH
DSP 128+
HOLD PARAMETER DOWN AND LEFT, THEN POWER ON.
DIGITECH
DSP 256
HOLD UTILITY, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH
DSP 256XL
HOLD UTILITY, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH
FX 7
PRESS/HOLD STORE, POWER ON, WAIT UNTIL “RS” APPEARS IN THE DISPLAY THEN RELEASE STORE.
DIGITECH
G7
PRESS AND HOLD PROGRAM, POWER ON THEN PRESS THE STORE BUTTON.
DIGITECH
GFX 1
HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH
GSP 21
HOLD TITLE BUTTON, POWER ON.
DIGITECH
GSP 21 LEGEND
HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH
GSP 21 PRO
HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH
GSP 2112
HOLD THE PREAMP BUTTON, POWER ON. WHEN THE ASTERISK APPEARS IN THE TOP OF THE DISPLAY, PRESS THE MOD BUTTON.
DIGITECH
GSP 5
HOLD PARAMETER DOWN THEN POWER ON.
DIGITECH
GSP 7
HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH
GSP2101
HOLD ACCESS 1 BUTTON, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT OF THE LCD PRESS PROGRAM UP
DIGITECH
IPS 33
HOLD BOTH FUNCTION SELECT BUTTONS THEN POWER ON.
DIGITECH
IPS 33B
PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER DOWN, THEN STORE.
DIGITECH
LEGEND II
HOLD STORE, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF THE LCD PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH
MEQ 14
HOLD PROGRAM BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH
MEQ 28
HOLD PROGRAM BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH
MEQ 7
HOLD PROGRAM BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH
MSP 4
HOLD THE DOWN AND LEFT BUTTONS THEN POWER ON.
DIGITECH
PMC 10
PRESS AND HOLD FOOTSWITCH “ONE”, POWER ON, THEN PRESS THE “SELECT” FOOTSWITCH.
DIGITECH
RP 1
HOLD UTILITY BUTTON, POWER ON, THEN PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH
RP 10
HOLD NAME, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF LCD PRESS PROGRAM UP.
DIGITECH
RP 12
HOLD NAME, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF LCD PRESS PROGRAM UP.
DIGITECH
RP 5
HOLD PARAMETER SELECT UP BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH
RP 6
HOLD PARAMETER SELECT UP BUTTON THEN POWER ON.
DIGITECH
S-5000
PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER EDIT, THEN LOAD.
DIGITECH
STUDIO 400
PRESS AND HOLD THE “1” BUTTON, POWER ON. WHEN THE ASTERISK APPEARS IN THE TOP OF THE DISPLAY, PRESS PROGRAM.
DIGITECH
STUDIO QUAD
PRESS AND HOLD THE “1” BUTTON, POWER ON. WHEN THE ASTERISK APPEARS IN THE TOP OF THE DISPLAY, PRESS PROGRAM.
DIGITECH
SV 5
PRESS UTILITY BUTTON, SELECT THE INIT MENU, PRESS THE STORE BUTTON TWICE (AS PROMPTED).
DIGITECH
TEC 8
PRESS AND HOLD BOTH LOW EQ AND MID EQ, POWER ON.
DIGITECH
TSR 12
HOLD NAME + POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF LCD PRESS PROGRAM UP.
DIGITECH
TSR 24
HOLD ACCESS 1 BUTTON, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT OF THE LCD PRESS PROGRAM UP.
DIGITECH
TSR 6
PRESS AND HOLD EQ BUTTON, POWER ON. WAIT FOR “FA” TO APPEAR IN THE DISPLAY THEN PRESS STORE. NOTE: “FH” WILL APPEAR BRIEFLY TO ACKNOWLEDGE RE-INITIALIZATION.
DIGITECH
VALVE FX
HOLD STORE, POWER ON. AFTER * APPEARS IN THE UPPER LEFT CORNER OF LCD PRESS PARAMETER UP.
DIGITECH
VHM 5
PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER DOWN, THEN STORE.
DIGITECH
VOCALIST II
PRESS UTILITY BUTTON, SCROLL TO THE FACTORY RESTORE MENU, PRESS PARAMETER DOWN, THEN STORE.
DIGITECH
XP PEDALS
PRESS/HOLD THE BYPASS/(HOLD)TUNER FOOTSWITCH AND POWER ON.
ENSONIQ
DP-PRO
HOLD SYSTEM BUTTON AND PRESS CANCEL. RELEASE BOTH BUTTONS, PRESS ENTER.
ENSONIQ
DP/2
HOLD SYSTEM/MIDI AND PRESS THE “B” BUTTON, THEN RELEASE BOTH. PRESS RIGHT ARROW ONCE. PRESS WRITE BUTTON AT PROMPT.
ENSONIQ
DP/4
HOLD SYSTEM/MIDI AND PRESS THE “B” BUTTON, THEN RELEASE BOTH. PRESS RIGHT ARROW ONCE. PRESS WRITE BUTTON AT PROMPT.
ENSONIQ
DP/4+
HOLD SYSTEM/MIDI AND PRESS THE “B” BUTTON, THEN RELEASE BOTH. PRESS RIGHT ARROW ONCE. PRESS WRITE BUTTON AT PROMPT.
ENSONIQ
ESQ-M
PRESS PARAM, PRESS STORAGE. HOLD SCROLL, PRESS MASTER. RELEASE BOTH, SCROLL TO SELECT MEMORY PRESET PAGE. HOLD SCROLL, PRESS STORAGE. RELEASE BOTH, PRESS ( [ ).
ENSONIQ
FIZMO
HOLD THE SAVE BUTTON AND PRESS COMPARE. PRESS THE YES BUTTON AT THE PROMPT.
ENSONIQ
FIZMO RACK
HOLD THE SAVE BUTTON AND PRESS COMPARE. PRESS THE YES BUTTON AT THE PROMPT.
ENSONIQ
KS-32
PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
KT-76
PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD THE UPPER 9 BUTTON AND THEN PRESS THE LOWER 9.RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
KT-88
PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD THE UPPER 9 BUTTON AND THEN PRESS THE LOWER 9.RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
MR-61/76
HOLD THE ERASE BUTTON (IN THE SONG EDITOR SECTION) AND POWER ON.
ENSONIQ
MR-RACK
HOLD SAVE AND PRESS ENTER, THEN PRESS ENTER AT THE PROMPT.
ENSONIQ
SD-1
HOLD PRESET BUTTON AND PRESS SOFT #1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF SCREEN). RELEASE BOTH, PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
SQ-1 ( 21 VOICE )
PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
SQ-1/32
PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
SQ-2 ( 21 VOICE )
PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
SQ-2/32
PRESS EDIT/SEQUENCES (PRESETS). PRESS AND HOLD BANK 9 (SYSTEM) AND THEN PRESS SCREEN 9. RELEASE BOTH AND PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
SQ-80
HOLD THE RECORD BUTTON AND PRESS THE #1 SOFT BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF SCREEN). RELEASE BOTH BUTTONS, PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
SQ-R
HOLD SYSTEM BUTTON. QUICKLY PRESS “NO” THEN RELEASE BOTH BUTTONS. PRESS YES AT PROMPT.
ENSONIQ
TS-10
HOLD PRESETS BUTTON AND PRESS SOFT 1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF DISPLAY). RELEASE BOTH BUTTONS. SELECT YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
TS-12
HOLD PRESETS BUTTON AND PRESS SOFT 1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF DISPLAY). RELEASE BOTH BUTTONS. SELECT YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
VFX
HOLD PRESETS BUTTON, PRESS SOFT 1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF SCREEN). SELECT YES AT PROMPT.
ENSONIQ
VFX/SD
HOLD PRESET BUTTON AND PRESS SOFT #1 BUTTON (UPPER LEFT CORNER OF SCREEN). RELEASE BOTH, PRESS YES AT THE PROMPT.
ENSONIQ
ZR-76
HOLD THE ERASE BUTTON (IN THE SONG EDITOR SECTION) AND POWER ON.
KORG
01W
HOLD RESET AND COMPARE THEN POWER ON.
KORG
01WFD
HOLD RESET AND COMPARE THEN POWER ON.
KORG
A1
HOLD WRITE AND -1 THEN POWER ON.
KORG
A2
HOLD DOWN ARROW AND UP ARROW, POWER ON, PRESS “E” (YES).
KORG
A3
HOLD DOWN ARROW AND UP ARROW, POWER ON, PRESS “E” (YES).
KORG
A4
HOLD WRITE AND BYPASS, THEN POWER ON.
KORG
AM8000-R
HOLD FX1 AND FX2 THEN POWER ON.
KORG
C-505
MIDI/TRANSPOSE + SPLIT AND RESTART UNIT.
KORG
DDD-1
HOLD YES AND NO, THEN POWER ON.
KORG
DL8000-R
HOLD “MS/D” AND “HOLD”, THEN POWER ON.
KORG
DS-8/707
HOLD UP AND DOWN, THEN POWER ON.
KORG
I1
HOLD PROGRAM AND DISK, THEN POWER ON.
KORG
I2
HOLD ARR PLAY AND EDIT STYLE THEN POWER ON.
KORG
I3
HOLD ARR PLAY AND EDIT STYLE THEN POWER ON.
KORG
I30
HOLD ARRANGE PLAY AND GLOBAL, THEN POWER ON.
KORG
I4S
HOLD ARR. PLAY AND PROGRAM, THEN POWER ON.
KORG
I5M
HOLD ARR. PLAY AND GLOBAL, THEN POWER ON.
KORG
I5S
HOLD ARR. PLAY AND GLOBAL, THEN POWER ON.
KORG
IH
HOLD DETUNE AND BASS, THEN POWER ON.
KORG
IS40/50/I40M
HOLD ARR. PLAY AND GLOBAL, THEN POWER ON.
KORG
KARMA
HOLD ENTER AND 0, THEN POWER ON.
KORG
M1
HOLD INT, CARD, AND COMBI THEN POWER ON.
KORG
M1R
HOLD INT, PROG, AND COMBI THEN POWER ON.
KORG
M3R
PAGE 5D OF GLOBAL MODE.
KORG
N264
HOLD ENTER AND 7, THEN POWER ON.
KORG
N364
HOLD ENTER AND 7, THEN POWER ON.
KORG
O5RW
HOLD +1 AND -1 THEN POWER ON.
KORG
SG-PROX
HOLD PROGRAM AND PIANO 1, THEN POWER ON.
KORG
SG-RACK
HOLD EDIT AND A4, THEN POWER ON.
KORG
T SERIES
HOLD LOWER KEYPAD 0 AND PROG A, POWER ON, AND THEN IMMEDIATELY TURN OFF.
KORG
TR-RACK
HOLD EDIT AND A4, THEN POWER ON.
KORG
TRITON
HOLD ENTER AND 0, THEN POWER ON.
KORG
TRITON RACK
HOLD ENTER AND 0, THEN POWER ON.
KORG
X3
HOLD ENTER AND CURSOR DOWN THEN POWER ON.
KORG
X3R
HOLD ENTER AND CURSOR DOWN THEN POWER ON.
KORG
X5
HOLD +1 AND -1, THEN POWER ON.
KORG
X5D
HOLD +1 AND -1 THEN POWER ON.
KORG
X5DR
HOLD +1 AND -1 THEN POWER ON.
KORG
Z1
HOLD SW1 AND SW2, THEN POWER ON.
KORG
Z1EX
HOLD SW1 AND SW2, THEN POWER ON.
KURZWEIL
K2000
HOLD “1”, “2” AND “3” BUTTONS AND POWER ON. AFTER POWER UP PRESS ENTER. {EXCEPT V1.0 OS )
KURZWEIL
K2000
OS VERSION 1.O: POWER OFF AND UNPLUG. REMOVE BATTERIES FOR @ 60-90 MINUTES. REINSTALL BATTERIES. POWER ON.
KURZWEIL
K2500
AT POWER ON WHEN SCREEN DISPLAYS “PLEASE WAIT” PRESS THE EXIT BUTTON. AT MENU, SELECT HARD RESET AND FOLLOW DIRECTIONS.
OBERHEIM
MATRIX-6
HOLD STORE WHILE POWERING ON.
PEAVEY
ADDVERB
HOLD THE – AND 5 KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
ADDVERB II
HOLD THE – AND 5 KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
ADDVERB III
HOLD THE ADD/DEL AND GLOBAL BUTTONS, POWER ON.
PEAVEY
AEQ 2800
HOLD THE MIDI AND ASSIGN KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
AUTOGRAPH
HOLD THE MIDI AND ASSIGN KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
BASSFEX
HOLD THE PLAY AND GLOBAL BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY
CEQ 28
HOLD THE MIDI AND ASSIGN KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
CEX 4
HOLD THE MASTER AND STORE/MEMORY BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY
CEX 4L
HOLD THE MASTER AND STORE/MEMORY BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY
CYBERBASS (MODULE)
HOLD THE PROGRAM AND RIGHT CURSOR BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY
DPM 2
HOLD 0 BUTTON, PRESS ENTER. RELEASE BOTH BUTTONS AND PRESS ENTER.
PEAVEY
DPM 4
HOLD SAVE BUTTON, PRESS PAUSE. PRESS ENTER WHEN PROMPTED.
PEAVEY
DPM C8
HOLD THE 0 AND ENTER BUTTONS, POWER ON, WAIT FORTHE “UNIT INITIALIZED” DISPLAY THEN RELEASE THE BUTTONS.
PEAVEY
DPM C8P
HOLD THE 0 AND COPY BUTTONS, POWER ON, WAIT FOR THE “UNIT INITIALIZED” DISPLAY THEN RELEASE THE BUTTONS.
PEAVEY
DPM SI
TURN POWER ON. HOLD ‘0’ AND PRESS ENTER. PRESS ENTER AT THE PROMPT TO RE-INITIALIZE KEYBOARD.
PEAVEY
DSR 1000
HOLD THE – AND 5 KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
LIBRARIAN
HOLD LOAD, SAVE, AND UTIL BUTTONS AND POWER ON.
PEAVEY
MAP 8X4
HOLD BYPASS + POWER WHILE PLUGGING UNIT IN.
PEAVEY
MFP 2128/MIDI MANA
HOLD + AND – KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
MIDI MANAGER
HOLD + AND – KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
MIDI MASTER
HOLD FUNCTION AND PROC A KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
MIDI MASTER II
HOLD FUNCTION AND PROC A KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
MIDI STREAMER
HOLD THE RECORD (SYSX, SAMP, + SEQ) KEYS AND POWER ON. AT PROMPT PRESS START TO RE-INITIALIZE.
PEAVEY
MULTIFEX
HOLD THE 2 KEYS NEXT TO DISPLAY AND POWER ON.
PEAVEY
PC 1600
HOLD THE UTILITY + ENTER KEYS AND POWER ON.
PEAVEY
PC4-X
HOLD THE MASTER + MIDI KEYS AND POWER ON.
PEAVEY
PC4-XL
HOLD THE MASTER + MIDI KEYS AND POWER ON.
PEAVEY
PGP 20
HOLD THE A/B + MUTE KEYS AND POWER ON.
PEAVEY
PLM 8128
PRESS TWO RIGHT-MOST SOFT KEYS IN BOTTOM ROW AND POWER ON. (VCA CAL UNAFFECTED)
PEAVEY
PLM 8128E
HOLD THE SOLO AND MUTE KEYS, POWER ON. (VCA CAL UNAFFECTED)
PEAVEY
PROFEX
HOLD THE PLAY AND MIDI KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
PROFEX II
HOLD THE PLAY AND GLOBAL BUTTONS, POWER ON.
PEAVEY
PROGRAMAX
HOLD THE A/B AND MUTE KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
PV LITE 3000
FACTORY PRESETS: HOLD CHASE + AUTO SOUND, POWER ON. HARD RESET: HOLD DOWN + STORE, POWER ON. IN BOTH CASES, HOLD UNTIL 00 APPEARS IN THE DISPLAY.
PEAVEY
SDR 20/20
HOLD THE PLAY AND STORE KEYS WHILE POWERING ON.
PEAVEY
SPECTRUM ANALOG FI
HOLD THE DEC AND EXEC BUTTONS, POWER ON. ( TO INIT. FOR USE W/ CYBERBASS, HOLD DEC AND BYPASS THEN POWER ON.
PEAVEY
SPECTRUM BASS II
HOLD THE + AND – BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY
SPECTRUM ORGAN
HOLD THE + AND – BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY
SPECTRUM SYNTH
HOLD THE + AND – BUTTONS THEN POWER ON.
PEAVEY
ULTRAVERB
HOLD THE – AND 5 KEYS THEN POWER ON.
PEAVEY
ULTRAVERB II
HOLD THE + AND 9 BUTTONS THEN POWER ON.
ROLAND
A-220
HOLD B AND MEMORY THEN POWER ON.
ROLAND
A-30
HOLD WRITE WHILE POWERING ON (30 SECONDS)
ROLAND
A-33
HOLD WRITE WHILE POWERING ON (30 SECONDS)
ROLAND
A-37
HOLD WRITE BUTTON AND POWER ON. DISPLAY SHOWS FACTORY SETUP AT COMPLETION.
ROLAND
A-50
HOLD 1ST+3RD+4TH BUTTONS UNDER DISPLAY, PRESS CHANNEL, THEN PRESS ANY CURSOR KEY.
ROLAND
A-80
HOLD 1ST+3RD+4TH BUTTONS UNDER DISPLAY, PRESS CHANNEL, THEN PRESS ANY CURSOR KEY.
ROLAND
A-880
HOLD SIGNAL AND MEMORY THEN POWER ON.
ROLAND
A-90
HOLD EDIT, POWER ON THEN PRESS ENTER. WITH VOICE EXPANDER BOARD: HOLD MANUAL, POWER ON, THEN PRESS ENTER.
ROLAND
A90EX
HOLD MANUAL BUTTON AND POWER ON. THEN PRESS ENTER.
ROLAND
ADA-8024
no rom reset.
ROLAND
ALPHA JUNO-1
no rom reset.
ROLAND
ALPHA JUNO-2
no rom reset.
ROLAND
AP-700
PWR ON, EXIT REPEATEDLY TO ANALYZER/FILTER SCREEN. CURSOR TO: MENU + ENTER, SYSTEM + ENTER, INIT + ENTER. USE VALUE SELECT ALL THEN EXEC + ENTER TWICE.
ROLAND
AR SERIES
no rom reset.
ROLAND
AT SERIES
HOLD ONE TOUCH PROGRAM + POWER ON.
ROLAND
AX-1
HOLD WRITE BUTTON + POWER ON (HOLD 30 SECONDS).
ROLAND
AXIS-1
POWER ON. HOLD FUNCTION; PRESS F#0, C#2, AND D#2 KEYS.
ROLAND
CA-30
RESETS EVERY TIME TOGGLED OF AND THEN ON.
ROLAND
CDX1
PRESS UTILITY. CURSOR RIGHT, SELECT INIT AND PRESS ENTER THEN CURSOR TO GLOBAL. PRESS ENTER THREE TIMES.
ROLAND
CR ( ALL OTHER)
no rom reset.
ROLAND
CR-80
DEL + REPEAT + POWER ON, THEN PRESS ENTER.
ROLAND
CSQ SERIES
no rom reset.
ROLAND
D-10
HOLD TUNE/FUNCTION AND WRITE WHILE POWERING ON.
ROLAND
D-110
no rom reset.
ROLAND
D-20
HOLD TUNE/FUNCTION AND WRITE WHILE POWERING ON.
ROLAND
D-5
no rom reset.
ROLAND
D-50
TUNE/FUNCTION AND MIDI DATA INIT: HOLD 0 AND DATA TRANSFER, POWER ON. PATCH + REVERB MUST BE LOADED FROM CARD OR SYSEX FILE.
ROLAND
D-550
TUNE/FUNCTION AND MIDI DATA INIT: HOLD PATCH BANK 2, PATCH NUMBER6, AND ENTER, POWER ON. PATCH AND REVERD DATA MUST BE LOADED FROM CARD OR SYSEX FILE.
ROLAND
D-70
HOLD BANK 8 WHILE POWERING ON. PRESS ENTER, THENPRESS WRITE TWICE.
ROLAND
D2
HOLD WRITE + PRESS SYSTEM. PRESS ENTER TWICE.
ROLAND
DDR-30
HOLD #1 BUTTON AND POWER ON.
ROLAND
DEP-3
MEMORY NO UP AND DOWN BUTTONS WHILE POWERING ON.
ROLAND
DEP-5
MEMORY NO UP AND DOWN BUTTONS WHILE POWERING ON.
ROLAND
DJ-70
no rom reset.
ROLAND
DJ-70MKII
no rom reset.
ROLAND
DM SERIES
no rom reset.
ROLAND
DR-202
HOLD MUTE + ROLL AND POWER ON. VALUE DIAL TO SELECT ‘ALL’, THEN PRESS TAP/ENTER TWICE.
ROLAND
DR-5
FRET LEFT + FRET RIGHT + POWER ON; 2 X ENTER.
ROLAND
DR-550
HOLD -1 AND +1 AND POWER ON, THEN PRESS START.
ROLAND
DR-550MKII
HOLD -1 AND +1 AND POWER ON, THEN PRESS START.
ROLAND
DR-660
UTILITY THEN CURSOR TO SELECT (8) INIT; 2 X ENTER.
ROLAND
DR-670
HOLD RECORD + STOP/CONT BUTTONS AND POWER ON. PRESS ENTER TWICE.
ROLAND
DR-770
PRESS UTILITY AND THEN CURSOR RT TO 9.F.RST. VALUE DIAL TO SELECT ALL, AND THEN PRESS ENTER TWICE.
ROLAND
DS-330
HOLD REVERB + SPLIT AND POWER ON; PRESS YES.
ROLAND
E-10
HOLD WRITE WHILE TURNING POWER ON.
ROLAND
E-12
no rom reset.
ROLAND
E-14US
resets at power on.
ROLAND
E-15
resets at power on.
ROLAND
E-16
resets at power on.
ROLAND
E-20
HOLD WRITE + POWER ON.
ROLAND
E-28US
resets at power on.
ROLAND
E-30
HOLD WRITE + POWER ON.
ROLAND
E-35
HOLD REC/PUNCH IN + POWER ON.
ROLAND
E-36
RECORDER + POWER ON.
ROLAND
E-5
no rom reset.
ROLAND
E-56
HOLD WRITE + POWER ON.
ROLAND
E-66
RECORD (IN DISK RECORDER SECTION) + POWER ON.
ROLAND
E-68US
HOLD WRITE + POWER ON.
ROLAND
E-70
HOLD WRITE + POWER ON.
ROLAND
E-86
HOLD WRITE + POWER ON.
ROLAND
E-96
HOLD WRITE + POWER ON.
ROLAND
E300
PRESS UTILITY. USE BUTTONS BELOW ‘PAGE’ TO SELECT FACTORY PRESET. PRESS EXECUTE, THEN OK. WHEN RESET COMPLETE POWER OFF, THEN ON.
ROLAND
E500
PRESS UTILITY. USE BUTTONS BELOW ‘PAGE’ TO SELECT FACTORY PRESET. PRESS EXECUTE, THEN OK. WHEN RESET COMPLETE POWER OFF, THEN ON.
ROLAND
E600
PRESS UTILITY. USE PAGE BUTTONS TO SELECT FACTORY PRESET, THEN EXECUTE.
ROLAND
EF303
HOLD SHIFT AND THEN POWER ON. PRESS WRITE TWICE,THEN POWER OFF AN ON AGAIN.
ROLAND
EM-10
HOLD WRITE AND POWER ON.
ROLAND
EM-101
no rom reset.
ROLAND
EM-15
HOLD THE WRITE BUTTON WHILE TURNING ON THE POWER.
ROLAND
EM-20
HOLD WRITE AND POWER ON.
ROLAND
EM-25
HOLD THE WRITE BUTTON WHILE TURNING ON THE POWER.
ROLAND
EM-30
HOLD WRITE AND POWER ON.
ROLAND
EM-303
resets at power on.
ROLAND
EM-305
resets at power on.
ROLAND
EM-50
HOLD WRITE AND POWER ON.
ROLAND
EP (ALL OTHER)
no rom reset.
ROLAND
EP-3
resets at power on.
ROLAND
EP-5
HOLD REC + PLAY, PRESS STRINGS, POWER OFF / ON.
ROLAND
EP-7
HOLD REC + PLAY, PRESS STRINGS, POWER OFF / ON.
ROLAND
EP-707
resets at power on.
ROLAND
EP-75
HOLD REC AND POWER ON.
ROLAND
EP-7MKII
HOLD REC + PLAY, PRESS STRINGS, POWER OFF AND ON.
ROLAND
EP-85
HOLD REC AND POWER ON.
ROLAND
EP-9
HOLD REC + PLAY, PRESS CHOIR, POWER OFF AND ON.
ROLAND
EP-95
HOLD REC BUTTON WHILE POWERING ON.
ROLAND
FA76
PRESS MENU THEN UP/DOWN TO FACTORY PRESET. PRESSF8 TWICE ( SELECT THEN EXECUTE ) TO RESET.
ROLAND
FANTOM
PRESS MENU THEN UP/DOWN TO FACTORY PRESET. PRESSF8 TWICE ( SELECT THEN EXECUTE ) TO RESET.
ROLAND
FC-100
no rom reset.
ROLAND
FC-100MKII
HOLD #1 + #2 + #8 AND POWER ON.
ROLAND
FC-200
HOLD #10 AND POWER ON, THEN PRESS CTL PEDAL.
ROLAND
FG-10
HOLD CLEAR AND EXIT THEN POWER ON.
ROLAND
FG-1000
HOLD CLEAR AND EXIT THEN POWER ON.
ROLAND
FP-1
resets at power on.
ROLAND
FP-8
PRESS FUNC AND RELEASE HOLD PIANO PRESS FUNC AGAIN.
ROLAND
FP-9
resets at power on.
ROLAND
G-600
HOLD WRITE AND POWER ON.
ROLAND
G-800
HOLD WRITE, THEN POWER ON.
ROLAND
GC-8
no rom reset.
ROLAND
GI-10
HOLD PARAMETER + AND -, POWER ON THEN PRESS VALUE +.
ROLAND
GM-70
POLY MODE: HOLD PLAY, GENERAL EDIT, + IND EDIT THEN POWER ON. MONO MODE: HOLD TUNE, CONTROL ASSIGN, AND DATA TRANSFER THEN POWER ON.
ROLAND
GP-100
HOLD IN PARAMETER KNOB, POWER ON, PRESS WRITE.
ROLAND
GP-16
HOLD #6, #7, #8, THEN POWER ON. USE FUNCTION LEFT AND RUGHT TO SELECT “2. ALL FACTORY PRESET”THEN PRESS WRITE 3 TIMES.
ROLAND
GP-8
no rom reset.
ROLAND
GR (ALL OTHER)
no rom reset.
ROLAND
GR-09
HOLD PEDAL #2 THEN POWER ON. PRESS VALUE+ THEN PRESS EDIT/PLAY.
ROLAND
GR-1
HOLD WRITE/COPY THEN POWER ON THEN PRESS YES.
ROLAND
GR-30
HOLD PEDAL #2, POWER ON. PRESS PATCH + TO SELECT INIT. PRESS EDIT/PLAY, THEN PATCH + AND – SIMULTANEOUSLY.
ROLAND
GR-33
PRESS SYSTEM THEN PARAMETER, USE VALUE DIAL TO SELECT ALL. PRESS WRITE TWICE.
ROLAND
GR-50
no rom reset.
ROLAND
GS-6
no rom reset.
ROLAND
GT-3
HOLD MOD AND SFX AND POWER ON. PRESS WRITE.
ROLAND
GT-5
HOLD MOD + FEED BACKER/SLOW GEAR, POWER ON. THEN PRESS WRITE.
ROLAND
GX-700
PRESS TUNER/UTILITY. USE PARAMETER LEFT AND RIGHT TO SELECT FACT INIT. CURSOR TO LEFT, DIAL SYSTEM, THEN RIGHT AND DIAL P#100. PRESS WRITE THEN TUNER/UTILITY.
ROLAND
HP (ALL OTHER)
resets at power on.
ROLAND
HP-100
no rom reset.
ROLAND
HP-300
no rom reset.
ROLAND
HP-400
no rom reset.
ROLAND
HS SERIES
no rom reset.
ROLAND
JD-800
PRESS DATA TRANSFER. PAGE UP TO SELECT FACTORY PRESET, PRESS YES.
ROLAND
JD-990
HOLD EXIT AND PRESS UTILITY. PRESS F6 THEN F5.
ROLAND
JP-6
no rom reset.
ROLAND
JP-8
no rom reset.
ROLAND
JP-8000
HOLD SHIFT, PRESS INIT/BULK. PRESS BUTTON 7, USE UP/DOWN (SELECT FACTORY RESET), PRESS WRITE TO SELECT FACTORY PRESETS.
ROLAND
JS-30
HOLD RECORD BUTTON (SEQUENCER SECTION), POWER ON.
ROLAND
JUN0-106
no rom reset.
ROLAND
JUN0-60
no rom reset.
ROLAND
JUNO-1
no rom reset.
ROLAND
JUNO-2
no rom reset.
ROLAND
JUNO-6
no rom reset.
ROLAND
JUPITER-6
no rom reset.
ROLAND
JUPITER-8
no rom reset.
ROLAND
JV-1000
HOLD NUMBER 8, POWER ON. PRESS ENTER THEN WRITE.
ROLAND
JV-1080
PRESS UTILITY. CURSOR DOWN ONCE THEN RIGHT 3 TIMES TO FACTORY PRESET. PRESS ENTER TWICE, THEN UTILITY.
ROLAND
JV-2080
PRESS UTILITY. PRESS F6 TWICE TO MENU 3. PRESS F1 THEN F6. IF REQ’D USE VALUE DIAL TO TURN OFF MEM. PROT. AND PRESS F6 TWICE.
ROLAND
JV-30
PRESS CHORUS + REVERB (ABOVE INIT) TOGETHER THEN PRESS VALUE UP.
ROLAND
JV-35
PRESS CONTROL + MASTER TOGETHER. USE PARAMETER UP AND DOWN TO SELECT ALL. PRESS VALUE UP.
ROLAND
JV-50
PRESS CONTROL + MASTER TOGETHER. USE PARAMETER UP AND DOWN TO SELECT ALL. PRESS VALUE UP.
ROLAND
JV-80
HOLD NUMBER 8, POWER ON. PRESS ENTER THEN WRITE.
ROLAND
JV-880
PRESS UTILITY, USE DATA DIAL TO SELECT FACTORY PRESET. PRESS ENTER TWICE.
ROLAND
JV-90
HOLD NUMBER 8, POWER ON. PRESS ENTER THEN WRITE.
ROLAND
JW-50
PRESS TUNE/FUNCTION. PRESS F5 THEN F4 THEN F3 THEN F4.
ROLAND
JX-1
HOLD WRITE AND FLUTE THEN POWER ON.
ROLAND
JX-10
no rom reset.
ROLAND
JX-3P
no rom reset.
ROLAND
JX-8P
no rom reset.
ROLAND
KR-100
resets at power on.
ROLAND
KR-3000
HOLD FROM AND TO BUTTONS, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
KR-33
resets at power on.
ROLAND
KR-350
HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
KR-3500
HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
KR-370
resets at power on.
ROLAND
KR-4500
HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
KR-4700
HOLD LOAD AND EDIT, THEN PRESS SAVE.
ROLAND
KR-500
HOLD FROM AND TO, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
KR-5000
HOLD LOAD AND EDIT, THEN PRESS SAVE.
ROLAND
KR-55
HOLD MIDI FUNCTION AND PRESS CARDS (5 SECONDS).
ROLAND
KR-5500
HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
KR-575
PRESS FUNCTION; PAGE TO ‘FACTORY RESET’. TOUCH EXECUTE, THEN OK.
ROLAND
KR-577
PRESS UTILITY; USE BUTTONS BELOW PAGE TO SELECT ‘FACTORY PRESET’. PRESS EXECUTE, THEN OK.
ROLAND
KR-650
HOLD LOAD AND SAVE, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
KR-770
HOLD PART VOLUME ACCOMP, PRESS TRACK 2 + 4 BUTTONS SIMULTANEOUSLY. USE PART VOLUME ACCOMP REPEATEDLY TO GET FACTORY SET-UP LOAD. WHEN DONE PWR OFF/ON.
ROLAND
KR-977
PRESS FUNCTION; USE PAGE BUTTONS TO ‘FACTORY RESET’. TOUCH EXECUTE, THEN OK.
ROLAND
LVC-1N
HOLD ENTER BUTTON THEN POWER ON.
ROLAND
M-760
HOLD EDIT, PRESS WRITE. PARAMETER UP/DOWN TO SELECT ALL + PRESS WRITE. ON COMPLETION PRESS EDIT TO RETURN TO PLAY.
ROLAND
M-DC1
HOLD F3 AND THEN POWER ON.
ROLAND
M-GS64
HOLD F3 AND THEN POWER ON. CONTRIBUTED-: HOLD SELECT AND PRESS F4, PRESSF3 AND THEN PRESS ENTER.
ROLAND
M-OC1
HOLD F3 AND THEN POWER ON.
ROLAND
M-SE1
HOLD F3 AND THEN POWER ON.
ROLAND
M-VS1
HOLD F3 AND THEN POWER ON.
ROLAND
MBD1
HOLD F3 AND THEN POWER ON.
ROLAND
MC-303
HOLD SHIFT AND THEN POWER ON, THEN PRESS ENTER.
ROLAND
MC-307
PRESS SYSTEM, THEN F2 (UTIL). CURSOR DN TO FACTORY RESET. PRESS F1 AND THEN F4.
ROLAND
MC-50
no rom reset.
ROLAND
MC-505
HOLD SHIFT BUTTON AND POWER ON. PRESS ENTER.
ROLAND
MC-50MKII
no rom reset.
ROLAND
MC-80
no rom reset.
ROLAND
MC-80EX
no rom reset.
ROLAND
MDC-1
HOLD F3 AND POWER ON.
ROLAND
ME-10
HOLD BANK DOWN PEDAL, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
ME-30
HOLD PARAMETER RIGHT AND VALUE WHILE POWERING ON. PRESS WRITE/COPY.
ROLAND
ME-33
HOLD EZ TONE AND AMP/EFFECT RIGHT WHILE POWERING ON. THEN PRESS WRITE.
ROLAND
ME-5
HOLD PEDALS 1 AND 2, POWER ON; PRESS WRITE IMMEDIATELY.
ROLAND
ME-6
HOLD LEFT + DOWN AND POWER ON; THEN PRESS WRITE.
ROLAND
ME-6B
HOLD LEFT + DOWN AND POWER ON; THEN PRESS WRITE.
ROLAND
ME-8
HOLD LEFT + DOWN AND POWER ON; PRESS WRITE/COPY.
ROLAND
ME-8B
HOLD PARAMETER LEFT + DOWN BUTTONS, THEN PRESS WRITE/COPY.
ROLAND
ME-X
HOLD PARAMETER LEFT + DOWN AND POWER ON, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
MGS-64
HOLD F3 AND POWER ON.
ROLAND
MK-60
no rom reset.
ROLAND
MK-80
HOLD WRITE, PRESS EDIT. HOLD LEFT AND RIGHT CURSOR BUTTONS AND PRESS UP.
ROLAND
MKB SERIES
no rom reset.
ROLAND
MKS-50
POLY MODE: HOLD NUMBER BUTTONS 4 AND 8 AND POWER ON.
ROLAND
MKS-50
MONO MODE: HOLD NUMBER BUTTONS 3 AND 7 AND POWER ON.
ROLAND
MMP-2
PRESS SYSTEM UNTIL LIGHTS ORANGE. USE PAGE LEFT/RIGHT BUTTONS TO SELECT INITIALIZE. USE LEFT VALUE TO SELECT ALL; PRESS ENTER TWICE.
ROLAND
MP SERIES
no rom reset.
ROLAND
MS-1
no rom reset.
ROLAND
MSE-1
HOLD F3 AND POWER ON.
ROLAND
MSQ-100
no rom reset.
ROLAND
MSQ-700
no rom reset.
ROLAND
MT-100
HOLD STOP, PRESS DELETE. AFTER THE DISPLAY FLASHES “ALL CLEAR” PRESS EXECUTE.
ROLAND
MT-120
HOLD REPEAT, SONG (BLUE), AND PLAY, POWER ON. PRESS FWD REPEATEDLY UNTIL READS T13. PRESS PLAY THEN RECORD, THEN POWER OFF/ON.
ROLAND
MT-120S
HOLD REPEAT, SONG (BLUE), AND PLAY, POWER ON. PRESS FWD REPEATEDLY UNTIL READS T13. PRESS PLAY THEN RECORD, THEN POWER OFF/ON.
ROLAND
MT-200
HOLD REPEAT, SONG (BLUE), AND PLAY, POWER ON. USE DIAL TO SELECT T-15 ON DISPLAY. PRESS PLAY THEN RECORD, THEN POWER OFF/ON.
ROLAND
MT-300
PRESS MENU, DIAL TO FACTORY PRESET. PRESS ENTER TWICE.
ROLAND
MT-32
HOLD MASTER VOLUME, PRESS RHYTHM PART, PRESS PART 1.
ROLAND
MT-80
resets at power on.
ROLAND
MV-30
no rom reset.
ROLAND
MVS-1
HOLD F3 AND POWER ON.
ROLAND
OCTAPAD
HOLD MIDI CH AND NOTE NUMBER, POWER ON. POWER OFF, THEN POWER ON AGAIN.
ROLAND
OCTAPAD II
HOLD BOTH VALUE BUTTONS, POWER ON.
ROLAND
P-330
no rom reset.
ROLAND
P-55
HOLD BOTH INSTRUMENT BUTTONS, POWER ON, THEN PRESS PARAM 1.
ROLAND
PAD-8
HOLD MIDI CH AND NOTE NUMBER, POWER ON. POWER OFF, THEN POWER ON.
ROLAND
PAD-80
HOLD BOTH VALUE BUTTONS, POWER ON.
ROLAND
PC-150
HOLD COMMAND (LEFT), POWER ON.
ROLAND
PC-200
HOLD THE 2 BUTTONS UNDER “STANDARD”, POWER ON.
ROLAND
PIANO PLUS (ALL)
no rom reset.
ROLAND
PK-5
HOLD OCT/PARAM AND POWER ON.
ROLAND
PK-7
no rom reset.
ROLAND
PLANET-P
no rom reset.
ROLAND
PLANET-S
no rom reset.
ROLAND
PM-16
no rom reset.
ROLAND
PMA-5
HOLD VALUE, POWER ON. TOUCH 2 CAL. POINTS TOP RIGHT + BOTTOM LEFT OF DISPLAY W/ TOUCH PEN. DISPLAYS COMPLETED THEN INITIALIZE, TOUCH EXEC.
ROLAND
PRO-E
HOLD WRITE, POWER ON.
ROLAND
R-5
HOLD PAGE + SELECT AND POWER ON. PRESS ENTER TWICE AT PROMPTS.
ROLAND
R-70
HOLD MIDI + ASSIGN AND POWER ON. PRESS YES TWICE AT PROMPTS.
ROLAND
R-8
HOLD CURSOR PAGE AND PARAM SELECT THEN POWER ON.PRESS ENTER TWICE.
ROLAND
R-880
no rom reset.
ROLAND
R-8M
HOLD CURSOR RIGHT AND ENTER, POWER ON. PRESS ENTER TWICE AT PROMPTS.
ROLAND
RA-50
HOLD WRITE THEN POWER ON.
ROLAND
RA-90
HOLD WRITE THEN POWER ON.
ROLAND
RA-95
HOLD REC, POWER ON.
ROLAND
RD-150
HOLD THE PLAY AND REC BUTTONS WHILE POWERING ON.
ROLAND
RSP-550
POWER ON WHILE HOLDING PROG PAGE UP AND DOWN, THEN PRESS WRITE.
ROLAND
SB-55
POWER ON WHILE HOLDING CLEAR BUTTON.
ROLAND
SC-155
POWER IN STANDBY MODE. HOLD BOTH INSTRUMENT BUTTONS, PRESS POWER ON AND THEN PRESS ALL.
ROLAND
SC-33
HOLD SPLIT AND REVERB WHILE POWERING ON, THEN PRESS YES.
ROLAND
SC-50
HOLD BOTH INSTRUMENT BUTTONS AND POWER ON. THEN PRESS ALL.
ROLAND
SC-55
HOLD BOTH INSTRUMENT BUTTONS AND POWER ON. THEN PRESS ALL.
ROLAND
SC-55MKII
HOLD BOTH INSTRUMENT BUTTONS AND POWER ON. THEN PRESS ALL.
ROLAND
SDD-320
no rom reset.
ROLAND
SH-101
no rom reset.
ROLAND
SH-2000
no rom reset.
ROLAND
SN700
no rom reset.
ROLAND
SP700
no rom reset.
ROLAND
SPD-11
HOLD ALL/ENTER WHILE POWERING ON. PRESS ALL/ENTER AGAIN.
ROLAND
SPD-8
HOLD EDIT BUTTON WHILE POWERING ON.
ROLAND
SRV-1000
no rom reset.
ROLAND
TB-303
no rom reset.
ROLAND
TD-10
HOLD SETUP AND EXIT KEYS AND TURN POWER ON, THENPRESS F4.
ROLAND
TD-7
PRESS SYSTEM. CURSOR TO ‘INT’ AND PRESS ENTER. CURSOR TO ‘HIHAT’ THEN DATA DIAL TO SELECT ‘ALL’. PRESS ENTER TWICE.
ROLAND
TD-8 V CUSTOM
PRESS SETUP THEN [F3 (MENU)]. PRESS INC/+, ROTATE THE VALUE DIAL, OR PRESS CURSOR TO MOVE THE CURSOR TO “RESET”.
ROLAND
TR-505
HOLD PATTERN GROUP A AND MODE AND POWER ON.
ROLAND
TR-626
HOLD TRACK #1 AND MODE AND POWER ON.
ROLAND
TR-707
HOLD TRACK WRITE AND PATTERN 1 AND POWER ON.
ROLAND
TR-727
HOLD TRACK WRITE AND PATTERN 1 AND POWER ON.
ROLAND
TR-808
no rom reset.
ROLAND
TR-909
HOLD TRACK #1 AND PATTERN #1 AND POWER ON.
ROLAND
U-110
HOLD THE EDIT AND PART BUTTONS AND POWER ON.
ROLAND
U-20
no rom reset.
ROLAND
U-220
no rom reset.
ROLAND
VP-70
HOLD MIDI, PLAY, AND VOICE EXP AND POWER ON.
ROLAND
VS-1680
no rom reset.
ROLAND
VS-1680EX
no rom reset.
ROLAND
VS-1824
no rom reset.
ROLAND
VS-1824CD
no rom reset.
ROLAND
VS-1880
no rom reset.
ROLAND
VS-2480
no rom reset.
ROLAND
VS-2480CD
no rom reset.
ROLAND
VS-840
no rom reset.
ROLAND
VS-840EX
no rom reset.
ROLAND
VS-840GX
no rom reset.
ROLAND
VS-880
no rom reset.
ROLAND
VS-880EX
no rom reset.
ROLAND
VS-890
no rom reset.
ROLAND
VT-1
HOLD PRESET/USER BUTTON AND POWER ON.
ROLAND
W-30
no rom reset.
ROLAND
W-50
PRESS CONTROL AND MASTER BUTTONS SIMULTANEOUSLY.USE PARAMETER UP AND DOWN BUTTONS TO SELECT ALL. PRESS VALUE UP BUTTON.
ROLAND
XP-50
PRESS DISK UTIL, SELECT SOUND, THEN PROTECT, SETMEM PROTECT OFF. EXIT, SELECT PRESET AND PRESS ENTER. (REMEMBER TO SET MEM PROTECT BACK ON ).
ROLAND
XV-5050
PRESS UTILITY AND CURSOR LEFT BUTTONS. VALUE DIAL TO SELECT FACTORY RESET AND PRESS ENTER TWICE.
ROLAND
XV-5080
PRESS SYSTEM/UTILITY SO LIGHT BLINKING. PRESS F6 AND THEN F5. PRESS F6 (EXECUTE) AGAIN.
ROLAND
XV-88
PRESS UTILITY, CURSOR DOWN TO UTIL PAGE 2. PRESS4 (BASS), PRESS ENTER TWICE.
YAMAHA
02R
HOLD “CURSOR LEFT” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-100
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-121
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-121S
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-122
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-122S
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-123
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-124
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-133
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-134
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-152
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-152S
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-153
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-153S
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-153SG
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-154
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-154F
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-154S
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-155
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-156
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-157
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-158
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-20
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-250
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-260
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-30
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-311
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-350
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-360
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-411
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-500
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-511
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-550
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-555
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-560
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-570
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-611
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-705
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-711
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-760
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-811
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLP-911
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLW-12
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CLW-14
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CS1X
HOLD BUTTONS 7, 8, AND 9, AND POWER ON.
YAMAHA
CS2X
HOLD BUTTONS 7, 8, AND 9, AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-105
HOLD DOWN THE RIGHTMOST KEY (C7) AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-35
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-45
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-49
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-50
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-55
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-59
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-65
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-69
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-69A
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-70
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-75
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-79
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-79A
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-83
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-83S
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-85
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-85A
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-87
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-87A
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-89
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
CVP-89WH
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
D2040
PRESS ‘PEQ/D.ATT’ KEY OF CHANNEL 1 AND ‘LIMIT/COMP’ OF CHANNEL 3 AND POWER ON.
YAMAHA
D5000
PRESS STORE AND POWER THEN PRESS RECALL.
YAMAHA
DD-11
no rom reset.
YAMAHA
DDL3
RUN TEST PROGRAM. PRESS ‘RECALL’ AND THEN PRESS ‘STORE’.
YAMAHA
DEQ5
HOLD THE ‘L’ AND ‘FLAT’ KEYS AND POWER UNIT ON. PRESS ‘RECALL’.
YAMAHA
DEQ5E
RUN TEST MODE. WHEN TEST 10 IS PERFORMED, UNIT IS INITIALIZED AND FACTORY PRESETS ARE RESTORED.
YAMAHA
DEQ7
HOLD DELAY/LEVEL AND PROTECT ON/OFF, POWER ON.
YAMAHA
DMP-11
PRESS FADER FLIP, PARAMETER LEFT, POWER ON.
YAMAHA
DMP-7
PRESS FADER FLIP, PARAMETER LEFT, POWER ON.
YAMAHA
DMP9-16/8
PRESS MEMORY [RECALL], RETURN [SEL], [UTILITY], THEN POWER ON.
YAMAHA
DOU10
PRESS SHIFT AND POWER ON.
YAMAHA
DTS70
PRESS UTILITY AND STORE WHILE POWERING ON.
YAMAHA
DX-7II
INSERT ROM CARTRIDGE AND POWER ON.
YAMAHA
DX-7S
INSERT ROM CARTRIDGE AND POWER ON.
YAMAHA
EMP-700
PRESS F1 AND ^ WHILE POWERING ON.
YAMAHA
FX-500
HOLD COMP AND MOD WHILE POWERING ON.
YAMAHA
FX-770
HOLD COMP AND PLAY WHILE POWERING ON.
YAMAHA
GW-10
HOLD CHO WHILE POWERING ON.
YAMAHA
GW-33
HOLD DOWN/NO AND UP/YES WHILE POWERING ON.
YAMAHA
MDP-2
HOLD SHIFT AND POWER ON.
YAMAHA
MFC-10
HOLD MEMORY, EDIT, AND FC EDIT AND POWER ON.
YAMAHA
MLP-11
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
MLP51
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
MU-90
HOLD ENTER AND UTIL WHILE POWERING ON.
YAMAHA
P-100
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
P-150
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
P-300
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
P-500
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
PDP-300
HOLD KEY “F0” AND POWER ON.
YAMAHA
PDP-400
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
PDP-500
HOLD KEY “B1” AND POWER ON.
YAMAHA
PROMIX 01
PRESS STORE AND INC+ WHILE POWERING ON.
YAMAHA
PSR-220
PRESS YES AND NO WHILE POWERING ON.
YAMAHA
PSR-230
PRESS YES AND NO WHILE POWERING ON.
YAMAHA
PSR-410
HOLD [+] AND [-] AND POWER ON.
YAMAHA
PSR-420
HOLD [+/YES] AND [-/NO] AND POWER ON.
YAMAHA
PSR-510
HOLD [+] AND [-] AND POWER ON.
YAMAHA
PSR-520
HOLD [+/YES] AND [-/NO] AND POWER ON.
YAMAHA
PSR-530
HOLD RIGHT-MOST WHITE KEY ON THE KEYBOARD WHILE TURNING ON THE POWER.
YAMAHA
PSR-6000
UTILITY MODE, RECALL PRESET DATA, SELECT ALL DATA.
YAMAHA
PSR-620
HOLD [+/YES] AND [-/NO] AND POWER ON.
YAMAHA
PSR-6300
HOLD KEY “C6” AND POWER ON.
YAMAHA
PSR-70
HOLD KEY “C5” AND POWER ON.
YAMAHA
PSR-9000
HOLD DEMO AND POWER ON.
YAMAHA
PSR-A3
HOLD [+/YES] AND [-/NO] AND POWER ON.
YAMAHA
REV-100
PRESS STORE BUTTON WHILE POWERING ON. THEN PRESS V AND STORE.
YAMAHA
RX-8
HOLD STOP/CONTINUE, +1/YES, AND -1/NO AND POWER ON.
YAMAHA
SPX-90
HOLD BALANCE, FOOT TRIGGER AND POWER ON.
YAMAHA
SPX-90II
HOLD BALANCE, FOOT TRIGGER AND POWER ON.
YAMAHA
SPX990
HOLD PAGE, STORE, AND BYPASS WHILE POWERING ON. also test #8 is ram initialization.
YAMAHA
TMX
HOLD UTILITY AND STORE THEN POWER ON.
YAMAHA
YDP-200
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1”, WHILE POWERING ON.
YAMAHA
YDP-300
HOLD KEY “F0” OR KEY “B1”, WHILE POWERING ON.
YAMAHA
YDP-301
HOLD KEY “B1”, WHILE POWERING ON.
YAMAHA
YDP-88
HOLD KEY “B1”, WHILE POWERING ON.
YAMAHA
YDP-88II
HOLD KEY “B1”, WHILE POWERING ON.
ZOOM
505
HOLD THE STORE BUTTON WHILE POWERING ON. DISPLAY FLASHES “AL”; PRESS STORE AGAIN.
ZOOM
506II
HOLD STORE BUTTON WHILE PLUGGING IN ADAPTOR. PRESS STORE ONCE MORE.
ส่วนบนของฟอร์ม
ส่วนล่างของฟอร์ม
Page designed & maintained by: Mick Lang Copyright ฉ 1997 -2003 by Ranger Audio Enterprises. All rights reserved

MIDI(Musical Instrument Digital Interface): แจกเพลง MIDI สำหรับ Karaoke All In One และ Ncn
แจก ฟรี เพลงรายเดือน Midi Nick Ncn KaraOk Proplus All In One Karaoke
(กำลังทดลอง Blog นะครับ คือว่าเพิ่งทำครั้งแรก)
 <img src=http://www.bloggang.com/emo/emo15.gif>ให้ใช้เฉพาะในครอบครัวเท่านั้น
ลองดูนะครับ เพลงสำหรับ Nick Ncn Proplus All In One Karaoke
เพลงเดือน 2007-06 ไป Load เอานะ ที่นี่(ยังทำลิ้งค์ไม่ป็น)
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C5468RI3UX9VXF[42QQ[KU[UM
เพลงเดือน 2007-07-08 ไป Load เอานะ ที่นี่
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C54689T3K[6KNXJV6SJMRKY6S
เพลงเดือน 2007-09 ไป Load เอานะ ที่นี่
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C54683FXBUYX8F1S6RCMYH4FC
เพลงเดือน 2007-10-11 ไป Load เอานะ ที่นี่
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C5468BU2PO4ZCPY6MRNPRA6RF

ช่วยแนะนำวิธีวาง Link ด้วย หรือจะแนะนำติชมอะไรก็ได้ ยินดีรับฟังครับ

จาก Link Download ที่ให้ไว้ ไปดูมาแล้วทั้งหมด Load กันไปแล้ว 1,300 กว่าครั้ง
ดีครับ คงได้ร้องเพลงกันสนุกกันนะครับ

MIDI ( Musical Instrument Digital Interface )

Musical Instrument Digital Interface
“MIDI” redirects here. For other uses, see MIDI (disambiguation).
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is an industry-standard protocol that enables electronic musical instruments, computers and other equipment to communicate, control and synchronize with each other.

Note names and MIDI note numbers.
MIDI does not transmit an audio signal or media — it simply transmits digital data “event messages” such as the pitch and intensity of musical notes to play, control signals for parameters such as volume, vibrato and panning, cues and clock signals to set the tempo. As an electronic protocol, it is notable for its success, both in its widespread adoption throughout the industry, and in remaining essentially unchanged in the face of technological developments since its introduction in 1983.

History
By the end of the 1970s, electronic musical devices were becoming increasingly common and affordable. However, devices from different manufacturers were generally not compatible with each other and could not be interconnected. Different interfacing models included:
• analog control voltages at various standards (such as 1 volt per octave, or the logarithmic “hertz per volt”)
• analog clock, trigger and “gate” signals (both positive “V-trig” and negative “S-trig” varieties, between -15V to +15V)
• proprietary digital interfaces such as Roland Corporation’s DCB (digital control bus) and Yamaha’s “keycode” system.
In an attempt to find a way forward from this situation, audio engineer and synthesizer designer Dave Smith of Sequential Circuits, Inc. proposed the MIDI standard in 1981 in a paper to the Audio Engineering Society. The proposal received widespread enthusiasm within the industry, and the MIDI Specification 1.0 was published in August 1983. Today, Dave Smith is generally regarded as the “Father of MIDI” and MIDI technology has been standardized and is maintained by the MIDI Manufacturers Association (MMA).

Overview
All official MIDI standards are jointly developed and published by the MIDI Manufacturers Association (MMA) in Los Angeles, California, USA (http://www.midi.org), and for Japan, the MIDI Committee of the Association of Musical Electronic Industry (AMEI) in Tokyo (http://www.amei.or.jp). The primary reference for MIDI is The Complete MIDI 1.0 Detailed Specification, document version 96.1, available only from MMA in English, or from AMEI in Japanese.
The MIDI Show Control (MSC) protocol (in the Real Time System Exclusive subset) is an industry standard ratified by the MIDI Manufacturers Association in 1991 which allows all types of media control devices to talk with each other and with computers to perform show control functions in live and canned entertainment applications. Just like musical MIDI (above), MSC does not transmit the actual show media — it simply transmits digital data providing information such as the type, timing and numbering of technical cues called during a multimedia or live theatre performance.
Almost all music recordings today use MIDI devices. In addition, MIDI is also used to control hardware including recording devices and sound effects modules, as well as live performance equipment such as stage lights and effects pedals.
MIDI allows computers, synthesizers, MIDI controllers, sound cards, samplers and drum machines to control one another, and to exchange system data.
MIDI was a major factor in bringing an end to the “wall of synthesizers” phenomenon in 1970s-80s rock music concerts, when keyboard instrument performers were sometimes hidden behind banks of various instruments. Following the advent of MIDI, many synthesizers were released in rack-mount versions, enabling performers to control multiple instruments from a single keyboard.[citation needed]
Another important result of MIDI has been the development of hardware and computer-based sequencers, which can be used to record, edit and play back performances. In the years immediately after the 1983 ratification of the MIDI specification, MIDI interfaces were released for the Apple Macintosh, Commodore 64, and the PC-DOS platform, allowing for the development of a market for powerful, inexpensive, and now-widespread computer-based MIDI sequencers.
Synchronization of MIDI sequences is made possible by the use of MIDI timecode, an implementation of the SMPTE time code standard using MIDI messages, and MIDI timecode has become the standard for digital music synchronization.
A number of music file formats have been based on the MIDI bytestream. These formats are very compact; a file as small as 10 KB can produce a full minute of music or more due to the fact that the file stores instructions on how to recreate the sound based on synthesis with a MIDI synthesizer rather than an exact waveform to be reproduced. A MIDI synthesizer could be built into an operating system, sound card, embedded device (eg. hardware-based synthesizer) or a software-based synthesizer. The file format stores information on what note to play and when, such as other important information such as possible pitch-bend during the envelope of the note or the note’s velocity.
This is advantageous for applications such as mobile phone ringtones, and some video games, however may be a disadvantage to other applications in that the information is not able to guarantee an accurate waveform will be heard by the intended listener, because each MIDI synthesizer will have it’s own methods for producing the sound from the MIDI instructions provided. One example is that any MIDI file played back through the Microsoft MIDI Synthesizer (included in any Windows Operating System) should sound the same or similar, however when the same MIDI bytestream is outputted to a synthesizer on a generic sound card or even a MIDI synthesizer on another Operating System, the actual heard & rendered result may vary due to the fact that the sound cards synthesizer won’t reproduce the exact sounds of another synthesizer.
One clear example of this is how MIDI-based mobile phone ring tones sound different on a handset than when previewed on a PC. In the same way, most modern software synthesizers can handle MIDI files but could render them completely different from any another synthesizer, especially since most modern software synthesizers such as a VST Instrument tend to allow the loading of different patches and the modification of these patches to create different sounds for each MIDI input.
The term “MIDI sound” has often been used as a synonym for “bad sounding computer music”, but this reflects a misunderstanding: MIDI does not define the sound, only the control protocol. This is probably a result of the poor quality sound synthesis provided by many early sound cards, which relied on FM synthesis instead of wavetables to produce audio.

MIDI connector diagram
All MIDI In and MIDI Out connectors are part of a MIDI interface. A MIDI interface moves internal binary data to the MIDI Out connector for transmission to another device’s MIDI In connector, in MIDI message form. It also receives incoming MIDI messages arriving on the MIDI In connector (from another device’s MIDI Out connector) into internal binary data. Many MIDI compatible instruments have a MIDI Thru connector, which can be used to connect a second instrument and pass along MIDI data received by the MIDI In connector of the first instrument. Such chaining together of instruments via MIDI Thru ports is unnecessary with the use of MIDI “patch bay,” “mult” or “Thru” modules or boxes consisting of a MIDI In connector and multiple MIDI Out connectors to which multiple instruments are connected. Physically MIDI connectors are DIN 5/180° connectors.
All MIDI compatible instruments have a built-in MIDI interface. Some computers’ sound cards have a built-in MIDI Interface, whereas others require an external MIDI Interface which is connected to the computer via the game port, the newer DA-15 connector, a USB connector or by FireWire.
MIDI message interoperability
All MIDI compatible controllers, musical instruments, and MIDI-compatible software follow the same MIDI 1.0 specification, and thus interpret any given MIDI message the same way, and so can communicate with and understand each other. For example, if a note is played on a MIDI controller, it will sound at the right pitch on any MIDI instrument whose MIDI In connector is connected to the controller’s MIDI Out connector.
How MIDI channel messages work
When a musical performance is played on a MIDI instrument (or controller) it transmits MIDI channel messages from its MIDI Out connector. A typical MIDI channel message sequence corresponding to a key being struck and released on a keyboard is:
1. The user presses the middle C key with a specific velocity (which is usually translated into the volume of the note but can also be used by the synthesiser to set characteristics of the timbre as well). —> The instrument sends one Note-On message.
2. The user changes the pressure applied on the key while holding it down – a technique called Aftertouch (can be repeated, optional). —> The instrument sends one or more Aftertouch messages.
3. The user releases the middle C key, again with the possibility of velocity of release controlling some parameters. —> The instrument sends one Note-Off message.
Note-On, Aftertouch, and Note-Off are all channel messages. For the Note-On and Note-Off messages, the MIDI specification defines a number (from 0–127) for every possible note pitch (C, C#, D etc.), and this number is included in the message.
Other performance parameters can be transmitted with channel messages, too. For example, if the user turns the pitch wheel on the instrument, that gesture is transmitted over MIDI using a series of Pitch Bend messages (also a channel message). The musical instrument generates the messages autonomously; all the musician has to do is play the notes (or make some other gesture that produces MIDI messages). This consistent, automated abstraction of the musical gesture could be considered the core of the MIDI standard.
MIDI file formats

Standard MIDI File (SMF) Format
MIDI messages (along with timing information) can be collected and stored in a computer file system, in what is commonly called a MIDI file, or more formally, a Standard MIDI File (SMF). The SMF specification was developed by, and is maintained by, the MIDI Manufacturers Association (MMA). MIDI files are typically created using computer-based sequencing software (or sometimes a hardware-based MIDI instrument or workstation) that organizes MIDI messages into one or more parallel “tracks” for independent recording and editing. In most sequencers, each track is assigned to a specific MIDI channel and/or a specific General MIDI instrument patch. Although most current MIDI sequencer software uses proprietary “session file” formats rather than SMF, almost all sequencers provide export or “Save As…” support for the SMF format.
An SMF consists of one header chunk and one or more track chunks. There exist three different SMF formats; the format of a given SMF is specified in its file header. A Format 0 file contains a single track and represents a single song performance. Format 1 may contain any number of tracks, enabling preservation of the sequencer track structure, and also represents a single song performance. Format 2 may have any number of tracks, each representing a separate song performance. Sequencers do not commonly support Format 2.
Large collections of SMFs can be found on the web, most commonly with the extension .mid. These files are most frequently authored with the assumption that they will be played on General MIDI players.

MIDI Karaoke File (.KAR) Format
MIDI-Karaoke (which uses the “.kar” file extension) files are an “unofficial” extension of MIDI files, used to add synchronized lyrics to standard MIDI files. SMF players play the music as they would a .mid file but do not display these lyrics unless they have specific support for .kar messages. These often display the lyrics synchronized with the music in “follow-the-bouncing-ball” fashion, essentially turning any PC into a karaoke machine.
MIDI-Karaoke file formats are not maintained by any standardization body.

XMF File Formats
The MMA has also defined (and AMEI has approved) a new family of file formats, XMF (eXtensible Music File), some of which package SMF chunks with instrument data in DLS format (Downloadable Sounds, also an MMA/AMEI specification), to much the same effect as the MOD file format. The XMF container is a binary format (not XML-based, although the file extensions are similar). See the main article Extensible Music Format (XMF).

RIFF-RMID File Format
On Microsoft Windows, the system itself uses RIFF-based MIDI files with the .rmi extension. Note, Standard MIDI Files per se are not RIFF-compliant. A RIFF-RMID file, however, is simply a Standard MIDI File wrapped in a RIFF chunk. By extracting the data part of the RIFF-RMID chunk, the result will be a regular Standard MIDI File.
In recommended practice RP-29 ([1]), the MMA defined a method for bundling one Standard MIDI file (SMF) image with one Downloadable Sounds (DLS) image, however, this method was obsoleted by the introduction of the Extensible Music Format (XMF), which should be used for this purpose.
[edit] MIDI usage and applications
Main article: MIDI usage and applications

Extensions of the MIDI standard
Many extensions of the original official MIDI 1.0 spec have been standardized by MMA/AMEI. Only a few of them are described here; for more comprehensive information, see the MMA web site.

General MIDI
The General MIDI (GM) and General MIDI 2 (GM2) standards define a MIDI instrument’s response to the receipt of a defined set of MIDI messages. As such, they allow a given, conformant MIDI stream to be played on any conformant instrument. Although dependent on the basic MIDI 1.0 specification, the GM and GM2 specifications are each separate from it. As such, it is not generally safe to assume that any given MIDI message stream or MIDI file is intended to drive GM-compliant or GM2-compliant MIDI instruments. General Midi 1 was introduced in 1991.

General MIDI 2
Later, companies in Japan’s Association of Musical Electronics Industry (sic) (AMEI) developed General MIDI Level 2 (GM2), incorporating aspects of the Yamaha XG and Roland GS formats, extending the instrument palette, specifying more message responses in detail, and defining new messages for custom tuning scales and more. The GM2 specs are maintained and published by the MMA and AMEI.
General MIDI 2 was introduced in 1992.

SP-MIDI
Later still, GM2 became the basis of the instrument selection mechanism in Scalable Polyphony MIDI (SP-MIDI), a MIDI variant for mobile applications where different players may have different numbers of musical voices. SP-MIDI is a component of the 3GPP mobile phone terminal multimedia architecture, starting from release 5.
GM, GM2, and SP-MIDI are also the basis for selecting player-provided instruments in several of the MMA/AMEI XMF file formats (XMF Type 0, Type 1, and Mobile XMF), which allow extending the instrument palette with custom instruments in the Downloadable Sound (DLS) formats, addressing another major GM shortcoming.

Alternate Hardware Transports
In addition to the original 31.25 kBaud current-loop, 5-pin DIN transport, transmission of MIDI streams over USB, IEEE 1394 (AKA FireWire), and Ethernet is now common. Perhaps in the long run the IETF’s RTP MIDI specification for transport of MIDI streams over Ethernet and the Internet may completely supersede the original DIN transport, since RTP MIDI is capable of providing the high-bandwidth channel that earlier alternatives to MIDI (such as ZIPI) were intended to bring. See external links below for further information.

Alternate Tunings
By convention, instruments that receive MIDI generally use the conventional 12-pitch per octave equal temperament tuning system. Unfortunately this tuning system makes many types of music inaccessible because the music depends on a different intonation system. To address this issue in a standardized manner, in 1992 the MMA ratified the MIDI Tuning Standard, or MTS. This standard allows MIDI instruments that support MTS to be tuned in any way desired, through the use of a MIDI Non-Real Time System Exclusive message.
MTS uses three bytes, which can be thought of as a three-digit number base 128, to specify a pitch in logarithmic form. The following formula gives the byte values needed to encode a given frequency in Hertz:

For a note in A440 equal temperament, this formula delivers the standard MIDI note number. Any other frequencies fill the space evenly.
While support for MTS is not particularly widespread in commercial hardware instruments, it is nonetheless supported by some instruments and software, for example the free software programs TiMidity and Scala (program), as well as other microtuners.

Other applications of MIDI
MIDI is also used every day as a control protocol in applications other than music, including:
• Show control
• Theatre lighting
• Special effects
• Sound design
• Recording system synchronization
• audio processor control
• Computer networking, as demonstrated by the early first-person shooter game

MIDI Maze, 1987
• Animatronics figure control
• Animation parameter control, as demonstrated by Apple Motion v2
Such non-musical applications of MIDI are possible because any device built with a standard MIDI Out connector should in theory be able to control any other device with a MIDI In port, just as long as the developers of both devices have the same understanding about the semantic meaning of all the MIDI messages the sending device emits. This agreement can come either because both follow the published MIDI specifications, or else in the case of any non-standard functionality, because the message meanings are agreed upon by the two manufacturers.

Beyond MIDI 1.0
Although traditional MIDI connections work well for most purposes, a number of newer message protocols and hardware transports have been proposed over the years to try to take the idea to the next level. Some of the more notable efforts include:

OSC
The Open Sound Control (OSC) protocol was at CNMAT. OSC has been implemented in the well-known software synthesizer Reaktor and in other projects including SuperCollider, Pure Data, Isadora, Max/MSP, Csound, VVVV and ChucK. The Lemur Input Device, a customizable touch panel with MIDI controller-type functions, also uses OSC. OSC differs from MIDI over traditional 5-pin DIN in that it can run at broadband speeds when sent over Ethernet connections. Unfortunately few mainstream musical applications and no standalone instruments support the protocol so far, making whole-studio interoperability problematic. OSC is not owned by any private company, however it is also not maintained by any standards organization. Since September 2007, there is a proposal for a standardized namespace within OSC for communication between and controllers, synthesizers and hosts.

mLAN
Yamaha has its mLAN[2] protocol, which is a based on the IEEE 1394 transport (also known as FireWire) and carries multiple MIDI message channels and multiple audio channels. mLAN is not maintained by a standards organization as it is a proprietary protocol. mLAN is open for licensing.

HD-MIDI
This article or section contains information about scheduled or expected future events.
It may contain tentative information; the content may change as the event approaches and more information becomes available.
Development of a major modernization of MIDI is now under discussion in the MMA. Tentatively called “High-Definition MIDI” (HD-MIDI™), this new standard would support modern high-speed transports, provide greater range and/or resolution in data values, increase the number of MIDI Channels, and support the future introduction of entirely new kinds of MIDI messages. Representatives from all sizes and types of companies are involved, from the smallest specialty show control operations to the largest musical equipment manufacturers. No technical details or projected completion dates have been announced

แจกเพลง MIDI สำหรับ Karaoke All In One และ Ncn

แจก ฟรี เพลงรายเดือน Midi Nick Ncn KaraOk Proplus All In One Karaoke
(กำลังทดลอง Blog นะครับ คือว่าเพิ่งทำครั้งแรก)
 <img src=http://www.bloggang.com/emo/emo15.gif>ให้ใช้เฉพาะในครอบครัวเท่านั้น
ลองดูนะครับ เพลงสำหรับ Nick Ncn Proplus All In One Karaoke
เพลงเดือน 2007-06 ไป Load เอานะ ที่นี่(ยังทำลิ้งค์ไม่ป็น)
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C5468RI3UX9VXF[42QQ[KU[UM
เพลงเดือน 2007-07-08 ไป Load เอานะ ที่นี่
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C54689T3K[6KNXJV6SJMRKY6S
เพลงเดือน 2007-09 ไป Load เอานะ ที่นี่
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C54683FXBUYX8F1S6RCMYH4FC
เพลงเดือน 2007-10-11 ไป Load เอานะ ที่นี่
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=25854C5468BU2PO4ZCPY6MRNPRA6RF

ช่วยแนะนำวิธีวาง Link ด้วย หรือจะแนะนำติชมอะไรก็ได้ ยินดีรับฟังครับ

จาก Link Download ที่ให้ไว้ ไปดูมาแล้วทั้งหมด Load กันไปแล้ว 1,300 กว่าครั้ง
ดีครับ คงได้ร้องเพลงกันสนุกกันนะครับ